Малко история и информация за тази много лесна и не толкова добре позната техника у нас:

Филцът е мек плат нетъкан плат направен от животински влакна /най-често вълна/. Филцоването вероятно е най-старата форма на производство на платове, позната на човечеството, предхождаща тъкането и плетенето.
Днес традиционното филцоване още се практикува от номадските племена в Азия, като по този начин се произвеждат рогозки, шатри и облекло.
Техниката на филцоване се ползва и в приложните изкуства.

Познати са две основни техники за работа с вълна:

1. Плъстене (мокър филц)

Плъстенето (мокър филц; от англ. felt = филц) е техника за ръкоделие, при която с помощта на изпрана, почистена и разчепкана вълна и сапунена вода изработват различни неща. Същността на техниката е оформяне на фигури чрез степване на мократа вълна с ръце.

2. Иглонабиване (сух филц)

Иглонабиването (сух филц; от англ. felt = филц) е техника за ръкоделие, при която с помощта на изпрана, почистена и разчепкана вълна, игла за иглонабиване и дунапренена подложка се изработват различни неща. Същността на техниката е оформяне на фигури чрез степване на вълната с помощта на специална игла. Дори съединяването на степани фигурки и отделни елементи от се прави с помощта на иглата.

Advertisements